اخبار صنعتی

طبقه بندی قفل ها

2022-05-09
از نظر قفل درب، آنها به قفل درب، قفل اتاق خواب، قفل کانال، قفل حمام و غیره تقسیم می شوند. با توجه به شکل به قفل توپ، قفل دسته، قفل پلاگین، قفل مرده و ... تقسیم می شود. دستگیره درب اضافی باید برای قفل مرده نصب شود.

قفل درب: نقش ایمنی را ایفا می کند به همین دلیل به آن قفل ایمنی یا قفل ضد سرقت نیز می گویند.

قفل کانال: نقش دستگیره در و برخورد مهره را بازی می کند. برای آشپزخانه، راهرو، اتاق نشیمن، اتاق غذاخوری و اتاق کودک مناسب است.

قفل حمام: در داخل قفل و با کلید در بیرون باز می شود. برای حمام یا حمام مناسب است.

قفل اتاق خواب: در داخل قفل است و باید در بیرون با کلید باز شود. برای درب اتاق خواب و بالکن مناسب است.