اخبار شرکت

  • ما یک تمرین تخلیه را برای همه کارکنانی که در Cixi Yujing کار می کنند سازماندهی خواهیم کرد، این می تواند آگاهی محافظ ایمن کارکنان را برای جلوگیری از ازدحام بیش از حد، زیر پا گذاشتن حوادث و بهبود توانایی رسیدگی به شرایط اضطراری تقویت کند.

    2021-08-16

 1